Jak poinformował w środę na konferencji prasowej w Rzeszowie dyrektor WUP Konrad Fijołek, obecnie trwa analiza formalna złożonych ofert. „Sądzę, że zwycięską ofertę wybierzemy do połowy marca, jeśli nie będzie protestów, to program w naszym regionie ruszy w kwietniu. Wśród podmiotów, które zgłosiły się w przetargu, są firmy międzynarodowe, jak i konsorcja z naszego kraju” - dodał.

Dyrektor rzeszowskiego WUP zaznaczył, że głównym kryterium wyboru oferty nie jest cena. „Liczy się m.in. doświadczenie w tego typu zadaniach oraz zadeklarowana efektywność, czyli jak dużo osób znajdzie pracę po zakończeniu szkoleń. W przetargu zapisaliśmy, że pracę musi znaleźć min. 40 proc. uczestników ” - powiedział Fijołek.

Pilotażowy program „Partnerstwo dla pracy” obejmie trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie i podkarpackie. Ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych.

Program ma również umożliwić ocenę rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Budżet programu to ok. 30 mln zł; każde województwo otrzyma po niespełna 10 mln zł.

Jak podkreślił Fijołek, agencja, która wygra przetarg, będzie pracować z prawie tysiącem bezrobotnych z trzech powiatów województwa. Będą to osoby długotrwale bezrobotne (50 proc. grupy docelowej), kobiety które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka (12 proc.), bezrobotni powyżej 50. roku życia (33 proc.) oraz niepełnosprawni (5 proc.).

„Ten program pokaże, czy prywatne agencje mogą w jakiś sposób pomagać lub uzupełniać powiatowe urzędy pracy”- dodał Fijołek.

Środki przeznaczone na realizację programu „Partnerstwo dla pracy” pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy. Wsparciem zostanie objętych 2952 bezrobotnych w całym kraju. Koszt zatrudnienia jednego uczestnika programu ma wynieść do 10 tys. zł brutto. Program przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i został przygotowany na lata 2012-2014.