Kwota przychodu stosowana przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych
\

Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 880,50 zł miesięcznie.

Tak wynika z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. poz. 101). Od dnia 1 marca 2013 r. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 880,50 zł miesięcznie.

Podano również, iż:

a) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 2465,20 zł miesięcznie;

b) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 10 566,00 zł;

c) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 29 582,40 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2013 r.

Data publikacji: 28 lutego 2013 r.