Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r., I UK 184/13 stwierdził, że okresami pracy...
Marta Schodzińska
21.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W szatniach, umywalniach, pomieszczeniach z natryskami i ustępach należy zapewnić wentylację...
Krzysztof Zamajtys
21.04.2014
BHP
Nowelizacja kodeksu pracy, wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących udzielania urlopów...
21.04.2014
Minimum egzystencji w rodzinie 4-osobowej w 2013 r. to 462,71 zł miesięcznie. Dla osoby samotnej...
Marta Schodzińska
20.04.2014
Międzynarodowe Centrum Informacji BHP O działa od 1959 r. w ramach Międzynarodowej Organizacji...
Edward Kołodziejczyk
20.04.2014
BHP
Zgodnie z opublikowanym w październiku 2013 r. programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej...
Edward Kołodziejczyk
20.04.2014
18 tys. euro otrzymała Fundacji Dzieci Niczyje na realizację programu Accordeon Samodzielności,...
20.04.2014
Świdnicki zakład Nifco Poland, produkujący plastikowe części dla przemysłu motoryzacyjnego,...
20.04.2014
HR
Najwięcej transakcji w e-sklepach odbywa się w poniedziałki, a najmniej w soboty informuje...
19.04.2014
Studenci i absolwenci są niejednokrotnie traktowani jako tania siła robocza informuje...
19.04.2014
Okres przedświąteczny jest znakomitą okazją do tego, aby zadbać o dobre relacje w firmie lub...
18.04.2014
Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczenia są tylko te lata, gdy ubezpieczony wykonywał...
Jarosław Zasada
18.04.2014
BHP
Spółka zgodnie z ustaleniami układu zbiorowego przewiduje wynagrodzenie za dyżur domowy.Czy...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
18.04.2014
OPZZ proponuje, by dochody najlepiej zarabiającej osoby w danej firmie nie mogłyby przekraczać...
18.04.2014
Wolontariat w Polsce nie ma najlepszego wizerunku. Kojarzy się głównie z pracą społeczną, z...
18.04.2014
W południowych Chinach doszło do nowej fali strajków. Wg prasy rządowej w proteście pracowników...
17.04.2014
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przyjął uchwałę wstrzymującą pracę należących do tej spółki kopalń od...
17.04.2014
Z badań przeprowadzonych w styczniu 2014 r. wynika, że zwiększa sięśrednia roczna kwota...
Marta Schodzińska
17.04.2014
Dwaj pracownicy firmy Tauron Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze (Dolnośląskie) zostali w piątek...
PAP
17.04.2014
BHP
Profilowanie, zapisane w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, nie przewiduje profilowania...
17.04.2014
HR
To czy zdecydujemy się w czasie tzw. okienka transferowego na pozostaniu w OFE czy też na...
17.04.2014
Częściej niż kiedyś Polacy szukają takiego zajęcia, przy którym łatwo im będzie godzić obowiązki...
17.04.2014
Gdy skończą się prace parlamentarne nad ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne, zaplanujemy...
Inny
17.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Firmy ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników muszą do 30...
Agnieszka Rosa
16.04.2014
Wypalenie zawodowe to syndrom, który dotyka coraz więcej osób. Jest wynikiem chronicznego stresu i...
16.04.2014
Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych. Poprawiają...
16.04.2014
Trzynaście central górniczych związków zawodowych zaapelowało do premiera Donalda Tuska o spotkanie...
16.04.2014
Przestój w pracy Kompanii Węglowej przygotowuje zarząd tej borykającej się z problemami finansowymi...
16.04.2014
Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 4 tys. 17,75 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 4,8...
16.04.2014
Kompania Piwowarska jako lider branży piwowarskiej kładzie nacisk na wysokie standardy w każdej...
Jarosław Zasada
16.04.2014
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski