Prawo.pl
Indonezyjscy ratownicy uratowali dziesięciu górników w kopalni złota i miedzi na wschodzie kraju,...
Cygonek Karolina
15.05.2013
BHP
Bardzo istotną sprawą dotyczącą nie tylko tych dużych, ale również i małych przedsiębiorstw jest...
Łukasz Wawszczak
15.05.2013
BHP
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i...
15.05.2013
Nowo zatrudniony pracownik musi podpisać angaż najpóźniej w dniu, w którym stawił się do pracy. Po...
Agnieszka Rosa
15.05.2013
#truWarsaw to pierwsza Nie-Konferencja HR organizowana na całym świecie. W tym roku również w...
15.05.2013
Według zawartej w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i...
15.05.2013
Bez większych poprawek przyjęła sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach rządowy projekt...
14.05.2013
Grupa matek złożyła we wtorek w Sejmie i w Senacie petycję, w której apeluje, aby prawo do...
Katarzyna Nocuń
14.05.2013
Francuski Senat przyjął we wtorek, w ślad za izbą niższą parlamentu, ustawę reformującą rynek...
Wróbel Anna
14.05.2013
HR
Po debacie plenarnej wszystkie cztery projekty zmian w kodeksie pracy, przewidujące wprowadzenie...
14.05.2013
Roczne, płatne urlopy rodzicielskie to rozwiązanie rewolucyjne w polskiej polityce rodzinnej po...
14.05.2013
Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że dyrektor izby celnej może decydować zarówno o...
Delert Elżbieta
14.05.2013
Reforma urzędów pracy, przygotowywana przez MPiPS, zakłada m.in. współpracę ośrodków pomocy...
14.05.2013
Stosowanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych bez posiadania ich aktualnego wykazu oraz kart...
Łukasz Wawszczak
14.05.2013
BHP
W administracji publicznej pracuje o prawie 7 tysięcy osób więcej niż w 2011 r. - wynika z...
14.05.2013
Europejscy giganci branży odzieżowej: szwedzki HM oraz hiszpański Inditex (właściciel marki Zara),...
Zabłocki Michał
14.05.2013
BHP
Europejscy giganci branży odzieżowej: szwedzki HM oraz hiszpański Inditex (właściciel marki Zara),...
Zabłocki Michał
14.05.2013
Sejm we wtorek, na specjalnym posiedzeniu, zajmie się czterema projektami nowelizacji Kodeksu...
13.05.2013
2,5 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty aktywizujące osoby bezrobotne...
Huk Wojciech
13.05.2013
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2013 roku wyniosło 3740,05 zł, co oznacza wzrost w ujęciu...
13.05.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła do TK przepis ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych...
Jędrzejewska Katarzyna
13.05.2013
BHP
Przedsiębiorca i rolnik odpowiedzą przed sądem za zorganizowanie nielegalnego składowiska odpadów...
Żyromski Olgierd
13.05.2013
BHP
Pora wiosenna wiąże się z nasileniem ukąszeń przez kleszcze, mogących skutkować zachorowaniem na...
Edward Kołodziejczyk
13.05.2013
Rząd Bangladeszu zgodził się w poniedziałek, by pracownicy branży odzieżowej zrzeszali się w...
Kotwica Katarzyna
13.05.2013
Jakie są obowiązki płatnika składek w przypadku zmiany numeru konta bankowego?
Małgorzata Kozłowska
13.05.2013
Trybunał Konstytucyjny orzeknie we wtorek, czy dyrektor izby celnej może decydować zarówno o...
Delert Elżbieta
13.05.2013
Zapewne każdy pracownik i pracodawca słyszeli kiedyś o zwolnieniach grupowych. Choć przepisy...
Jarosław Masłowski
13.05.2013
Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego proponuje, by emerytury z OFE były wypłacane...
Musiał Marcin
12.05.2013
Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego proponuje, by emerytury z OFE były wypłacane...
12.05.2013
Ubezpieczenia społeczne
W pierwszym kwartale tego roku lekarze orzecznicy wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących...
11.05.2013