Stosunek pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, nie korzystającego z niego, ale korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy, podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy. Uprawnienia tego pracownika w tym zakresie są identyczne jak pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. A więc w jednym i drugim przypadku ochrona rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu. Różnica dotyczy momentu, w którym kończy się ochrona. Mianowicie w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy ochrona obowiązuje nie dłużej przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku. Natomiast w przypadku urlopu wychowawczego ochrona wygasa się z dniem zakończenia urlopu.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego jest zobowiązany złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W praktyce pracownicy składają wnioski o obniżenie wymiaru czasu pracy zdecydowanie wcześniej niż wymagają przepisy czyli np. miesiąc przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy a czasami nawet dwa – trzy miesiące przed tym terminem.

Przykład

Pracownik w dniu 20 listopada 2013 r. złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do ½ etatu (obecnie pracuje na cały etat) od dnia 1 stycznia 2014 r. Od kiedy pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę? Kiedy upłynie okres 12 miesięcy podczas, których pracownik ma zapewnioną ochronę stosunku pracy ?

Pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę od dnia 18 grudnia 2013 r. Ochrona obowiązuje przez okres 12 miesięcy czyli do 18 grudnia 2014 r.

Podsumowując ochrona stosunku pracy pracownika, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy i oczywiście jest uprawniony do urlopu wychowawczego rozpoczyna się od dnia złożenia przedmiotowego wniosku. W przypadku gdy wniosek został złożony wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze wówczas i tak ochrona rozpoczyna się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.