Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 662).
Podany w załączniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów tekst jednolity rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 662).