Prawo.pl
Pracodawca nie powinien być karany przez ZUS podwyższeniem składki wypadkowej o 100 proc., jeżeli...
Jędrzejewska Katarzyna
04.06.2013
Liczba emerytów i rencistów spadła na koniec kwietnia tego roku do 7 mln 326,4 tys. osób wobec 7...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
04.06.2013
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy obsługujący wózki podnośnikowe muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i...
Roman Majer
04.06.2013
BHP
Jaki zasiłek dostanie rodzic na urlopie rodzicielskim? Ile tego urlopu może wykorzystać ojciec? Na...
04.06.2013
W projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rząd proponuje oskładkować kontrakty z...
Agnieszka Rosa
04.06.2013
W ostatnich kilku latach pracownicy HR wykonali ogromną pracę, aby zasłużyć na miano partnerów...
Małgorzata Skibińska
04.06.2013
Ewentualność niepokojów społecznych w krajach UE jest najwyższa na świecie, a istniejące już...
Matusewicz Kozłowska Joanna
03.06.2013
Nie można z dnia na dzień zmienić umowy zlecenia na umowę o dzieło, pod pretekstem przygotowania...
Jędrzejewska Katarzyna
03.06.2013
Do 61 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru, który wybuchł w poniedziałek na fermie drobiu w...
PAP
03.06.2013
BHP
Poszukujący zatrudnienia wokresie wakacyjnym mogą liczyć głównie na oferty pracy sezonowej lub...
03.06.2013
Opolanka, która przez ponad 20 lat pracowała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, zachorowała na raka....
Inny
03.06.2013
BHP
Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza roczny płatny urlop po...
Agnieszka Rosa
03.06.2013
Czasem pracy w delegacji jest jedynie czas wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest nim czas...
Michał Culepa
02.06.2013
Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Rennes oraz przez firmę Randstad, coraz więcej...
31.05.2013
Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu 2013 r. - po uwzględnieniu czynników sezonowych -...
31.05.2013
Stopa bezrobocia w kwietniu 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 10,8 proc....
31.05.2013
Reprezentujący załogę niedoszły członek rady nadzorczej KGHM przegrał we wtorek w Sądzie...
31.05.2013
Wejście w życie projektu zakazującego pracy w placówkach handlowych we wszystkie niedziele będzie...
31.05.2013
Pasażerowie pociągów mogą czuć się bezpieczniej, bo konduktorzy przechodzą dodatkowe szkolenia z...
PAP
31.05.2013
BHP
Pracodawca sam powinien ocenić, czy wprowadzona zmiana w konstrukcji maszyny ma istotny wpływ na...
Roman Majer
31.05.2013
BHP
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez internet. Taką możliwość...
Weronika Adamczyk
31.05.2013
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych z...
Weronika Adamczyk
31.05.2013
Badania profilaktyczne okresowe końcowe wykonywane są u byłych pracowników zatrudnionych w...
Maciej Ambroziewicz
31.05.2013
BHP
Płatnik składek oraz osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne mają obowiązek do 31 maja...
Weronika Adamczyk
31.05.2013
W czwartek Komisja Europejska pozwała Wielką Brytanię do Trybunału UE za nieudzielanie zasiłków...
Żylińska Julita
30.05.2013
Ubezpieczenia społeczne
Wytwarzanie odpadów jest nieodłącznym elementem większości procesów produkcyjnych. Zapewnienie...
Łukasz Wawszczak
30.05.2013
BHP
Autorka książki w przejrzysty sposób ukazuje, co w praktyce stosowania systemów okresowej oceny...
30.05.2013
Zmiany w systemie emerytalnym powinny wejść w życie 1 stycznia 2014 r., uzasadnione jest dalsze...
Białkowski Rafał
29.05.2013
Premier Donald Tusk powiedział w środę, że nie jest zwolennikiem zakazu pracy w placówkach...
Grodecki Tomasz
29.05.2013
HR
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i...
Edward Kołodziejczyk
29.05.2013
BHP