Prawo.pl
Stopa bezrobocia w maju spadnie o 0,2-0,5 pkt proc., a na koniec roku powinna pozostać poniżej...
24.05.2013
HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może żądać zapłacenia składek po raz drugi tylko dlatego, że...
24.05.2013
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powołanie grupy...
Konopka Krzysztof
24.05.2013
Sejm znowelizował w piątek ustawę o transporcie kolejowym, dodając przepisy określające nowe zasady...
PAP
24.05.2013
BHP
Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. wobec 14,3 proc. w marcu - poinformował w piątek...
24.05.2013
W 2012 roku o 20 proc., w porównaniu z rokiem 2011, wzrosła liczba zgłoszonych przez pracodawców...
Strojna Balcer Joanna
24.05.2013
Posłowie zdecydowali w piątek o dalszych pracach nad projektem dotyczącym ograniczenia...
Pieniążek Osińska Beata
24.05.2013
Za projektem zmian w kodeksie pracy pozwalającym na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z...
Główczewski Aleksander
23.05.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 317,54...
Mariański Piotr
23.05.2013
Płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynosić 1720 zł - to wspólne stanowisko związków...
Jabłoński Marcin
23.05.2013
Weź urlop, ojcze! - apelują Instytut Spraw Publicznych, Kongres Kobiet i Gazeta Wyborcza. Akcja ma...
Strojna Balcer Joanna
23.05.2013
Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu na wstępne badania profilaktyczne osobie...
Maciej Ambroziewicz
23.05.2013
W porządku obrad 41. posiedzenia Sejmu znalazło się pierwsze czytanie poselskiego projektu...
Jarosław Zasada
23.05.2013
BHP
Jakkolwiek pobór podatku od węglowodorów rozpocznie się według szacunków Ministerstwa Finansów w...
Jarosław Zasada
23.05.2013
BHP
Rząd podejmie wkrótce pracę nad projektem oskładkowania umów-zleceń informuje Nasz Dziennik.
Podsiedzik Tomasz
23.05.2013
Wprzyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od obecnegoprzynajmniejoustawowe 88...
23.05.2013
Kluby PiS, PSL, SLD i SP opowiedziały się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ograniczenia...
Główczewski Aleksander
22.05.2013
Niesłusznie zwolniony pracownik, przywrócony następnie do pracy, ma prawo maksymalnie do...
Jędrzejewska Katarzyna
22.05.2013
2,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) uzupełni Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) -...
Musiał Marcin
22.05.2013
Nie ma ważniejszej sprawy dla odpowiedzialnych i uczciwych polityków niż walka o miejsca pracy -...
22.05.2013
HR
Dobrobyt Polaków rośnie, ale nierówności sprawiają, że część społeczeństwa nie jest w stanie...
Borowski Jakub
22.05.2013
Pierwszy krok do likwidacji umów śmieciowych - tak o projekcie nowelizacji kodeksu pracy autorstwa...
Łakomski Grzegorz
22.05.2013
O ponad 140 proc. wzrosła w pierwszym kwartale br. w porównaniu do tego okresu w 2012 r. kwota...
Pecka Ilona
22.05.2013
Pracownik, który na urlopie bezpłatnym pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze swoim...
Agnieszka Rosa
22.05.2013
Pracownicy mają prawo do potrącania ryczałtowych kosztów uzyskania, a w zasadzie ich namiastki, bo...
Paweł Ziółkowski
22.05.2013
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Jan Guz o przyjętym we...
Musiał Marcin
21.05.2013
HR
Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Henryk Nakonieczny o przyjętym we wtorek przez rząd...
Musiał Marcin
21.05.2013
HR
Firmy, które odczują skutki kryzysu gospodarczego, będą mogły obniżyć pracownikom wymiar czasu...
21.05.2013
HR
Zatrudnianie na czarno; wzrost liczby umów zleceń i o dzieło zamiast etatu; coraz więcej skarg na...
Strojna Balcer Joanna
21.05.2013