Jak podały służby prasowe bytomskiego magistratu, oferty na dzierżawę tych terenów przedsiębiorcy mogą składać do 21 października. 10 gr za hektar miesięcznie to cena wywoławcza. Miasto oferuje też biznesmenom bezpłatne wsparcie administracyjno-prawne w załatwianiu formalności.

Lokalne władze podkreślają, że działki mają bardzo dogodne położenie – powstała w maju tego roku strefa aktywności leży blisko autostrady A1 i Obwodnicy Północnej. Miasto chce wydzierżawić dwie działki przylegające do ulicy Hajdy i alei Nowaka-Jeziorańskiego. Jedna z nich jest już kompleksowo przygotowana pod inwestycje, łącznie z uzbrojeniem.

Bytomscy urzędnicy są przekonani, że tereny strefy będą cieszyły się zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy chcą uruchomić działalność usługową, handlową i produkcyjną.

Dzięki niskim cenom dzierżawy - to mniej więcej jedna dziesiąta cen rynkowych w Bytomiu - władze miasta chcą ściągnąć inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w strefie muszą zadeklarować, że kiedy wybudują halę, magazyn albo obiekt usługowo-handlowy, zatrudnią tam pracowników - co najmniej pięć osób na pierwsze tysiąc metrów kwadratowych powierzchni i dwie osoby na kolejnych tysiąc metrów. Inny warunek to wybudowanie na dzierżawionej działce obiektu użytkowego w ciągu dwóch lat.

Tereny w Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej będą dzierżawione przedsiębiorcom na co najmniej 10 lat. Jednak, kiedy już postawią oni w strefie swoje magazyny i hale, będą mogli skorzystać z prawa pierwokupu i stać się właścicielami terenu.

Pierwsza z oferowanych nieruchomości ma 3,2 ha powierzchni, druga – 2,8 ha. Obydwie są niezabudowane i położone ok. 3 km od centrum Bytomia, przy ulicy Hajdy, w bliskiej odległości od bytomskiego odcinka obwodnicy oraz przy autostradzie A1. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się ogródki działkowe, zakłady usługowe, nieużytki i tereny zadrzewione.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny te przeznaczone są na zabudowę usługową, w tym obiekty usług handlu o powierzchni sprzedaży do 2 tys. m kw, obiekty produkcyjne, magazyny i składy.(PAP)