Badania pokazują, że ilość świadczeń oferowanych w firmach z roku na rok rośnie. 74%, czyli o 3 p% więcej niż w roku ubiegłym, przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, gwarantuje im przynajmniej 6 różnych świadczeń pozapłacowych. Z kolei pośród firm, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników minimum 6 świadczeń oferuje zatrudnionym, aż 55% z nich (o 2% więcej niż w roku ubiegłym).

Pracodawcy najczęściej proponują dofinansowanie wypoczynku, służbowy telefon czy samochód, zapomogi oraz paczki świąteczne. Jednak prawie na równi popularne są pożyczki na preferencyjnych warunkach, dodatkowe szkolenia i kursy językowe, dofinansowanie na rzecz dzieci (nauka, wakacje), jak również dofinansowanie rozwiązań zwiazanych z kulturą czy sportem.  Oferta świadczeń pozapłacowych w firmach staje się coraz bardziej różnorodna. Wynika to z faktu, że nie istnieje jeden idealny pakiet świadczeń, który odpowiadałby wszystkim pracownikom organizacji.

www.sodexo.com