Choć gromadzimy i wykorzystujemy wiedzę od zawsze, dopiero pod koniec ubiegłego wieku zrobiliśmy z...
04.09.2014
HR
Projekt założeń ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji w niedostatecznym stopniu uwzględnia...
04.09.2014
W II kw. tego roku o 1,5 proc. wzrósł zarówno współczynnik aktywności zawodowej osób z uszczerbkiem...
04.09.2014
Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnejnie tylko umowa o pracę będzie dawała prawo korzystania z...
04.09.2014
Prawie co trzeci Polak (30,2 proc.) pracuje co najmniej jedną niedzielę w miesiącu, a jeśli idzie o...
04.09.2014
Justyna Gryczka
04.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
04.09.2014
BHP
Justyna Gryczka
04.09.2014
Justyna Gryczka
04.09.2014
Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość...
Weronika Adamczyk
04.09.2014
Wśród różnego rodzaju dobrych praktyk upowszechnianych ostatnio w obszarze HR-u na szczególną uwagę...
Małgorzata Sidor-Rządkowska
04.09.2014
HR
Główne przeszkody w prowadzeniu firmy wynikające z przepisów prawa to pracy to wysokość...
03.09.2014
Wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział w środę na Forum Ekonomicznym w Krynicy, że Polska...
03.09.2014
HR
W projekcie budżetu na 2015 r. resort finansów zarezerwował pieniądze na priorytety, np. ulgę na...
03.09.2014
Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy zatrudniani są na stanowiskach specjalistycznych,...
03.09.2014
HR
Niewłaściwie zaaranżowane biuro sprawia, że jego użytkownicy na nieproduktywnych czynnościach...
Inny
03.09.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1168) Minister Sprawiedliwości opublikował...
Jarosław Zasada
03.09.2014
BHP