Laureatami Lodołamaczy są osoby, instytucje, firmy i organizacje, angażujące się w problematykę osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę niepełnosprawnym pracownikom na rozwój i pracę. Nagroda ma na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Statuetki Lodołamacza wręczone zostały w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. W tym roku kapituła nagrody zdecydowała wręczyć także dwie dodatkowe statuetki - Super Lodołamacza oraz Lodołamacza Specjalnego.

Zobacz także: Kolejna edycja konkursu Lodołamacze 2014

Honorowym patronatem konkurs objęła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska. List od prezydentowej odczytała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wójcicka.

"Jestem państwu wdzięczna za aktywizację zawodową osób z niepełnością na rynku pracy. Za skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, tworzenie nowych miejsc prac. Państwa postawa stanowi godny do naśladowania wzór dla wszystkich pracodawców w Polsce" - napisała Komorowska.

Przyznano także odznaczenia zasłużonym członkom polskich organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych. W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczyła Wójcicka. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Andrzej Kostka, Adam Krawczyk i Wiesława Rzępołuch; Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Anna Byczkowska-Klim, Józef Jażdż yk, Michał Lichaj oraz Elżbieta Nowak. Medalem Złotym nagrodzony został Henryk Jankowski.

Odczytano również list od premier Ewy Kopacz. "Swoją działalnością zmieniacie życie niepełnosprawnych a także nasz kraj, który bez was nie mógłby korzystać z ich talentów, pracy i zaangażowania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest walka z przejawami wykluczenia społecznego i zawodowego niepełnosprawnych. Wiemy, jak wielki jest ich potencjał zawodowy. Polska nie może sobie pozwolić na zmarnowanie takiego potencjału" - napisała premier do laureatów.

Statuetkę Lodołamacza w kategorii "Zakład Pracy Chronionej" otrzymała firma Łuksja Sp. z o.o. "Firma to zakład pracy chronionej więc jest zobligowana do realizacji obowiązków wynikających z posiadanego statusu. Jednak zdaniem Kapituły działania firmy wykraczają poza konieczne obowiązki, gdyż pracodawca kieruje się szczególną troską materialną i organizacyjną o swoich pracowników" - uzasadniła swój wybór kapituła.

Medal srebrny w tej kategorii przyznano Spółdzielni Niewidomych "Nadodrze" z Bytomia Odrzańskiego, medal brązowy firmie AMS SA.

W kategorii "Otwarty rynek" nagrodę główną otrzymał Zakład Blacharstwa, Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski z Torunia. "To mała, rodzinna firma. Spośród 15 zatrudnionych 5 pracowników to osoby niepełnosprawne (…) Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż pracodawca nie tylko aktywnie działa w obrębie swojej firmy, ale niesie również pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej" - napisano w uzasadnieniu wyboru.

II miejsce i srebrny medal otrzymała Drukarnia Profit Media-Sławomir Trzósło, medalem brązowym został wyróżniony Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy.

W kategorii "Instytucja" Lodołamacza otrzymało "Twoje Nowe Możliwości" - Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia. Organizacja wspiera szkoły wyższe oraz ich niepełnosprawnych studentów poprzez takie działania jak adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych, szkolenia, kursy językowe, obozy integracyjne i doradztwo edukacyjne.

Srebrny medal otrzymało Stowarzyszenie Świętego Celestyna a medal brązowy przypadł Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL.

Nagrodę specjalną, Super Lodołamacza otrzymało Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach. Wyróżniono w tej kategorii także Fundację Polsat.

Statuetkę Lodołamacza Specjalnego otrzymał profesor Henryk Skarżyński; wyróżnienia przypadły Małgorzacie Rybickiej - przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz Władysławowi Skwarce - dyrektorowi Łódzkiego Oddziału PFRON.

Dotychczas w konkursie udział wzięło ponad 1,9 tys. firm, instytucji i organizacji. W tym roku zgłosiło się ich ponad 400. Były wśród nich duże, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. Jednym z ubiegłorocznych zwycięzców była firma Balian, która działa na otwartym rynku pracy i zatrudnia tylko 19 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Firma pomaga im przez doradztwo i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jest fundatorem utworzonej w 2001 r. Fundacji Balian Sport, która umożliwia niepełnosprawnym uprawianie sportu, m.in. rugby na wózkach, nurkowania, skoków ze spadochronem.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od 1995 r. zrzesza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie ok. 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski.

(PAP)