OUG Rybnik: Narada z przedsiębiorcami i pracownikami zakładów górniczych

Dnia 2 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie, z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w którym brali udział przedstawiciele tych zakładów górniczych będących we właściwości Urzędu.

Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku, obejmował m.in.:

1) stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych;

2) podejmowanie działań organizacyjno-technicznych w celu ograniczenia wypadków spowodowanych "czynnikiem ludzkim";

3) gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji z wykorzystaniem opracowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach standardów gospodarowania;

3) wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w latach 2013-2014.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 3 października 2014 r.

Data publikacji: 3 października 2014 r.