Prawo.pl
Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę. Jako,...
15.10.2014
Inspektor sanitarny ma prawo stwierdzić u pracownika zatrudnionego w szkodliwych warunkach...
Inny
15.10.2014
BHP
Agnieszka Matłacz
15.10.2014
Jak donosi Gazeta Wyborcza, władze kopalni Mysłowice-Wesoła wiedziały o ogromnym zagrożeniu...
Inny
15.10.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 4 września 2014 r. Marszałek Sejmu RP opublikował jednolity tekst ustawy o...
Jarosław Zasada
15.10.2014
BHP
Informacja dotycząca planów wykorzystania przez wójta urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe stanowi...
Anna Dudrewicz
15.10.2014
Firma bez dymu to firma zdrowa i przynosząca większe zyski. Już kilkunastu przedsiębiorców z...
15.10.2014
W Polsce przybywa pracodawców, którzy traktują programy outplacementu jako standard rozstań z...
15.10.2014
Zrównoważony pracownik jest o 32 proc. bardziej zaangażowany w pracę, o 16 proc. wydajniejszy, a...
15.10.2014
HR
15 października - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz...
15.10.2014
Coraz więcej firm zatrudnia osoby niepełnosprawne. Tacy pracownicy wykazują się często większym...
15.10.2014
Pracownik, który świadczy pracę w zagranicznym oddziale zakładu pracy może odbyć instruktaż...
Maciej Ambroziewicz
15.10.2014
BHP
Pracownikowi wydaje się, że wypłacone wynagrodzenie naliczono błędnie zaniżając jego wysokość.Czy...
Małgorzata Skibińska
15.10.2014
W praktyce pracodawcy często mają potrzebę powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań do wykonania....
Anna Rogowska
15.10.2014
Z komunikatu MPiPS wynika, że kobiety statystycznie pracują mniej, a także zarabiają gorzej niż...
14.10.2014