Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego...
31.10.2014
Stopa bezrobocia w strefie euro we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,5...
31.10.2014
Wskutek zwolnień lekarskich i przejścia na rentę osób dotkniętych depresją co roku tracimy w Polsce...
PAP
31.10.2014
BHP
Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego...
Weronika Adamczyk
31.10.2014
Dzięki środkom unijnym z perspektywy 2007-13 największe na Mazowszu garnizony Państwowej Straży...
PAP
31.10.2014
BHP
Wskutek zwolnień lekarskich i przejścia na rentę osób dotkniętych depresją co roku tracimy w Polsce...
31.10.2014
Na ostatnim posiedzeniu obradowała w czwartek w Warszawie Naczelna Rada Zatrudnienia kadencji...
31.10.2014
1 listopada 2014 r. jest drugą okazją do skorzystania z wyrokuTK z 2 października 2012 r. (sygn....
Weronika Adamczyk
31.10.2014
Pracownicy kończy się urlop macierzyński dnia 2 października 2014 r. Zamierza złożyć wniosek o...
Katarzyna Pietruszyńska
31.10.2014
Nie ma porozumienia między związkowcami z Przewozów Regionalnych a Ministerstwem Infrastruktury i...
31.10.2014
Wyrównywanie szans kobiet w polityce i w sferze pracy zawodowej to wyzwania, które nadal stoją...
30.10.2014
W sprawach zabezpieczenia społecznego Trybunał Konstytucyjny prezentuje jednolitą, ustaloną linię...
30.10.2014
500 mln zł ma trafić do firm, które straciły na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji -...
30.10.2014
Nowe zasady wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich wprowadziła uchwalona 23...
Inny
30.10.2014
BHP
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, przedsiębiorcy nie chcą wypłacać pracownikom dodatkowych...
Inny
30.10.2014
BHP
Trzy czwarte Polaków jest narażonych na niebezpieczeństwo wpracy, ale ponad połowa znich niezdaje...
30.10.2014
Zmęczenie zmniejsza sprawność umysłową i fizyczną oraz wpływa w na efektywność pracy.
Inny
30.10.2014
BHP
1,6 mln osób zatrudnionych jest w Polsce na tzw. umowach śmieciowych - twierdzi Dziennik Gazeta...
30.10.2014