Ministerstwo pracy wkrótce zakończy analizy dotyczące zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych,...
04.11.2014
PKP Cargo weszło w spór zbiorowy ze związkami zawodowymi działającymi w spółce - poinformowała...
04.11.2014
Pracodawcy chcieliby ograniczenia zapisów Kodeksu pracy do niezbędnego minimum i regulowania...
04.11.2014
Pracodawca dzień wolny od pracy z tytułu święta 1 listopada przypadającego w sobotę powinien...
Małgorzata Skibińska
04.11.2014
Od 1 listopada progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wzrosły o 35 zł - przypomniał w...
03.11.2014
Ubezpieczenia społeczne
03.11.2014
Kiedy radni powinni złożyć oświadczenie majątkowe w związku z końcem kadencji?
Michał Culepa
03.11.2014
Nielegalne zatrudnienie stanowiło jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które...
Inny
03.11.2014
BHP
Brokerzy walczą o ubezpieczenie chorobowe funkcjonariuszy. Po straży granicznej przyszła kolej na...
03.11.2014
Pracownicy często muszą się meldować wcześniej w firmie, by móc przejść wszystkie procedury BHP. Po...
Inny
03.11.2014
BHP
Resort pracy przygotował projekt przepisów, które mają ochronić miejsca pracy i pomóc firmom, które...
03.11.2014
Rośnie liczba pracodawców nadużywających umów cywilnoprawnych wobec pracowników - alarmuje...
03.11.2014
Rośnie liczba pracodawców nadużywających umów cywilnoprawnych wobec pracowników - alarmuje...
PAP
03.11.2014
BHP
Ośmiu górników rannych w katastrofie w kopalni Mysłowice-Wesoła przebywa nadal w Centrum Leczenia...
PAP
02.11.2014
BHP
115 osób długotrwale bezrobotnych, seniorów i niepełnosprawnych skorzystało ze specjalistycznych...
02.11.2014
HR
W ostatnim czasie prawodawca postanowił zmienić przepisy dotyczące badań profilaktycznych...
Maciej Ambroziewicz
02.11.2014
BHP
01.11.2014