Polepszająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy muszą zabiegać o najlepszych specjalistów i starać się ich zatrzymać w firmie. Jednym z możliwych sposobów jest inwestowanie w ich rozwój.

Jedną z firm, która stosuje takie rozwiązanie jest Orange Polska. Jednocześnie inwestuje w szkolenia i rozwój zawodowy swoich pracowników, ale nie zapomina także o umożliwianiu im samorealizacji. Pracownikom oferowany jest także program wolontariatu pracowniczego, w który angażuje się ponad 3,5 tys. z nich. To największy tego typu program w kraju. Pracownicy doceniają takie inicjatywy, bo według badań przeprowadzonych przez Orange, 77% zatrudnionych ocenia tę firmę jako dobrego pracodawcę. Utrzymanie najlepszych pracowników może być dla pracodawców wyjątkowo trudne w nadchodzących latach. Przy spadającym bezrobociu rynek pracy staje się rynkiem pracownika i zatrudnieni będą mieć wkrótce większą swobodę wyboru pracodawcy.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/inwestycje_w_rozwoj,p1442873554

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 26 stycznia 2015 r.