Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru...
Marta Schodzińska
05.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o...
05.01.2015
Funkcjonariusze pozostają w dyspozycji przełożonegonawet przez 12 miesięcy. W tym czasie otrzymują...
05.01.2015
Likwidacja lub restrukturyzacja nierentownych kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie to...
05.01.2015
Dziś upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP opłacana...
05.01.2015
Czy umowa o powierzeniu mienia musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika?
Małgorzata Skibińska
05.01.2015
Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca...
Jarosław Zasada
03.01.2015
BHP
Od stycznia dochody członków rad nadzorczych muszą być ozusowane - przewiduje nowela ustawy o...
02.01.2015
W tym roku emerytury wzrosną o co najmniej 36 zł - to efekt zastosowania po raz pierwszy...
02.01.2015
Ubezpieczenia społeczne
Postanowienia noworoczne najczęściej są związane zpracą. Jedni planują zmianę pracy, inni marzą...
Marta Schodzińska
02.01.2015
Deregulacja, decentralizacja i walka z korupcją - to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed...
02.01.2015
ZUS może ukarać płatnika za opłacanie zaniżonej składki wypadkowej dopiero wtedy, gdy płatnik nie...
Agnieszka Rosa
02.01.2015
Wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym...
Jarosław Zasada
02.01.2015
BHP
Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów...
Marta Schodzińska
02.01.2015
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości...
02.01.2015
W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rad...
02.01.2015
W przypadku, gdy pracodawca z obiektywnych przyczyn nie jest w stanie zrealizować nakazu inspektora...
Maciej Ambroziewicz
02.01.2015
BHP
Pracodawcy proponują rewolucję w wynagradzaniu urzędników, informuje Gazeta Wyborcza. Na tym samym...
02.01.2015
Jakie wyzwania czekają nas w ciągu kolejnego 10-lecia? Co się zmieni w świecie biznesu i z czym na...
02.01.2015
Pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego przestrzegają przed wypadkami związanymi z używaniem...
Inny
01.01.2015
BHP
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 28 listopada 2014 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek...
Jacek Górski
01.01.2015
Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis Polska Sp. z o.o. i Wolters Kluwer SA,...
Jacek Górski
01.01.2015
BHP
Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych...
01.01.2015