Czy pracownik może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoja partnerkę?
Piotr Kostrzewa
07.01.2015
Polska powinna dostosować przepisy prawa pracy do pełnej zgodności z przepisem Europejskiej Karty...
Krzysztof Sobczak
07.01.2015
Redakcja Serwisu BHP w aktualizacji styczniowej poleca Państwa uwadze m.in. komentarz omawiający...
Ewa Saj
06.01.2015
BHP
W ostatnim czasie prawodawca postanowił koniecznie coś zmienić w przepisach dotyczących badań...
Ewa Saj
06.01.2015
BHP
Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń...
Ewa Saj
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychKobieta do dnia 31...
Piotr Kostrzewa
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy prezes spółki (zarząd...
Małgorzata Skibińska
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pracownikowi...
Maciej Ambroziewicz
06.01.2015
Prezydent Bronisław Komorowski spotka się w środę z ministrem pracy i polityki społecznej,...
06.01.2015
Umieszczanie na tablicy ogłoszeń imiennejlistypracowników, którzyspóźnilisię do pracy z podaniem...
Jarosław Masłowski
06.01.2015
Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z...
Edward Kołodziejczyk
05.01.2015
BHP
Resort edukacji wydał rozporządzenie regulujące wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
BHP
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 stycznia 2015 r. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
05.01.2015
BHP
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru...
Marta Schodzińska
05.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o...
05.01.2015
Funkcjonariusze pozostają w dyspozycji przełożonegonawet przez 12 miesięcy. W tym czasie otrzymują...
05.01.2015
Likwidacja lub restrukturyzacja nierentownych kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie to...
05.01.2015
Dziś upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP opłacana...
05.01.2015
Czy umowa o powierzeniu mienia musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika?
Małgorzata Skibińska
05.01.2015
Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca...
Jarosław Zasada
03.01.2015
BHP