Według "Dziennika Gazety Prawnej", ta skala łamania przepisów niepokoi inspektorów, ponieważ rzetelnie prowadzona ewidencja ma bezpośredni wpływ na prawidłowość ustalania wynagrodzenia zatrudnionego i innych świadczeń związanych z pracą. Okazuje się, że przedsiębiorcy celowo nie rejestrują czasu pracy podwładnych, aby w ten sposób zminimalizować koszty związane m.in. z wypłatą obowiązkowego wynagrodzenia za nadgodziny czy uiszczaniem wyższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.