Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wyniesie miesięcznie nie mniej niż 364,83 zł.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł.

W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. nie może być niższa niż 364,83 zł (4053,71 zł x 9 proc.).

W poprzednim kwartale składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 372,55 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 kwietnia 2015 r.