Nieodpłatne świadczenie w postaci wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów...
Piotr Kostrzewa
09.06.2015
W tym miesiącu w temacie przewodnim numeru przedstawiamy praktyki wzmacniające komunikację w...
Ewa Saj
08.06.2015
Poradnik Badania Lekarskie Pracowników - niezbędna pozycja w bibliotece każdego pracownika...
Agnieszka Matłacz
08.06.2015
We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projekt, który powstawał w...
08.06.2015
Pracownicy z Ukrainy, którzy pracowali na czarno, porządkując pobocza autostrad w Polsce, otrzymają...
08.06.2015
Zakończył się etap zgłoszeń do konkursu Ambasador Zarządzania Wiedzą, którego organizatorem jest...
Agnieszka Matłacz
08.06.2015
Ponad 500 pracowników ze spółek okołogórniczych może zostać zwolnionych wynika z najnowszego...
08.06.2015
HR
Bardzo możliwe, że w maju tego roku stopa bezrobocia ukształtowała się poniżej 11 proc. -...
08.06.2015
HR
Pomysł wycofania się z podwyższenia wieku emerytalnego przedstawiony przez prezydenta elekta...
08.06.2015
Czy pracownicy w ciąży, która dotychczas wykonywała pracę przy komputerze w wymiarze 8 godzin...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
08.06.2015
Z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin na złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym...
08.06.2015
Prezydent elekt Andrzej Duda przedstawił niedawno zarys projektu reformy emerytalnej, jaki chce...
08.06.2015
Wciąż niewiadomo, wjakim zakresie polscy kierowcy muszą otrzymywać niemiecką płacę minimalną....
08.06.2015
Zapotrzebowanie na pracowników w czasie wakacyjnym co roku powiększa liczbę dostępnych na rynku...
08.06.2015
Ratownicy prowadzący akcję poszukiwawczą dwóch górników zaginionych 18 kwietnia po wstrząsie w...
PAP
08.06.2015
BHP
Władze USA poinformowały w czwartek, że dane osobowe ok. 4 mln byłych i obecnych pracowników władz...
08.06.2015
Wobec pracownika, który odmawia potwierdzenia zapoznania się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego...
Maciej Ambroziewicz
08.06.2015
BHP
Rekruter otwierając CV w pierwszej kolejności zwraca uwagę na doświadczenie zawodowe. Dopiero...
08.06.2015
Każdy z pracodawców wysyłający pracownika poza swoją siedzibę lub stałe miejsce pracy powinien...
Marta Dominiak-Sporna
08.06.2015
1 maja 2015 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawyo emeryturach i rentach z FUS.Na ich...
Marta Schodzińska
08.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy informacja o nośności regałów powinna być podana w...
Maciej Ambroziewicz
07.06.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy do obsługi wózka ręcznie prowadzonego z napędem...
Roman Majer
07.06.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy przewodniczący komisji bhp powinien być liczony w...
Łukasz Wawszczak
07.06.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy przedsionek przeciwpożarowy ze strefy zagrożonej...
Krzysztof Zamajtys
07.06.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPChciałabym, aby w moim zakładzie pracy instruktaż...
Anna Sokołowska
07.06.2015
BHP
Treść świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach podlega weryfikacji zarówno w toku...
Jarosław Zasada
05.06.2015
BHP
Pracownica od chwili poinformowania pracodawcy o ciąży podlega ochronie. Ochrona ta obejmuje...
Marta Schodzińska Edyta Bielak-Jomaa
05.06.2015
Czy płatnik składek, którego obowiązuje termin płatności do 15 dnia następnego miesiąca może...
Joanna Królikowska
05.06.2015
Przestawienie sposobu myślenia, kiedy zamiast pułapek widzimy szanse, nie kosztuje wiele, a...
05.06.2015
Współcześnie wielu emerytów podejmuje pracę, a ich zatrudnienie nierzadko odbywa się na podstawie...
05.06.2015