Według "Dziennika Gazety Prawnej", zgodnie z projektowanymi przepisami inspektor pracy będzie sprawdzał m.in. kwalifikacje marynarzy, ich czas pracy i odpoczynku, warunki zakwaterowania, wyżywienia i opieki medycznej na statku oraz wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W trakcie kontroli ma on zapewniony swobodny wstęp na okręt i do pomieszczeń, które w nim się znajdują, oraz dostęp m.in. do dzienników, rejestrów, certyfikatów oraz innych dokumentów bezpośrednio związanych z nadzorem. W razie stwierdzenia naruszeń inspektor nakaże np. usunięcie stwierdzonych uchybień lub wstrzymanie pracy urządzeń, które zagrażają życiu lub zdrowiu marynarzy (do czasu usunięcia nieprawidłowości).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.