Zawód rolnika jest w sposób szczególny obarczony bardzo dużą liczbą zagrożeń. Wyjątkowy stopień niebezpieczeństwa tego zawodu potwierdzają również statystyki. Tylko w zeszłym roku, w sektorze rolnym zgłoszono ponad 21 tysięcy wypadków. Jak wynika z badań 3M, w porównaniu do osób pracujących w innych branżach, pracownicy rolnictwa czują się najmniej bezpiecznie. Elementy, które według nich mogą podnieść bezpieczeństwo w pracy to stosowanie się do zasad bhp – aż 9 na 10 pracowników rolnictwa dostrzega potrzebę odpowiedniego zachowania w pracy, a dla połowy z nich ważny jest odpowiedni i wysokiej jakości sprzęt oraz szkolenia z zakresu BHP.
3M uczy bezpieczeństwa
Rolnicy sami dostrzegają potrzebę edukacji na temat niebezpieczeństw i zapobiegania im. Z odpowiedzią na te potrzeby wychodzi firma 3M znana ze swoich działań i produktów BHP. W zeszłym roku firma uruchomiła kampanię „Chroń Swój Świat”, która ma na celu promocję przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. W tym roku zdecydowała się także szczególnie odpowiedzieć na potrzeby sektora rolnictwa.
Akademia Rolnika to program edukacyjny skierowany do przyszłych ekspertów przemysłu rolniczego. W ramach niej adepci szkół rolniczych dowiedzą się jak podczas swojej pracy dbać o siebie oraz swoich bliskich i współpracowników. To co będzie ją wyróżniać, to połączenie nauki z praktyką i zabawą. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą pamiętać o zasadach BHP i dbać o swoje bezpieczeństwo – mówi Bogumiła Styś, Marketing Coordinator z 3M.
Na potrzeby kampanii specjaliści ds. BHP z Działu Badań i Rozwoju 3M opracowali dedykowane materiały edukacyjne. Będą one udostępnione nauczycielom i uczniom szkół ponadgminazjalnych kształcących przyszłych rolników oraz Centrom Doskonalenia Zawodowego. Pakiety będą obejmować zestawy pokazowe środków ochrony indywidualnej, specjalny podręcznik oraz materiały multimedialne. Będą one zawierać informacje o podstawowych zagrożeniach występujących podczas pracy w sektorze rolnym, możliwych do zastosowania typach środków ochrony indywidualnej, a także wpływie na zdrowie rolnika środków ochrony roślin, nawozów czy hałasu w sytuacji niestosowania środków ochrony indywidualnej.
3M – firma dbająca o bezpieczeństwo w sektorze rolniczym
Pozycję firmy 3M w obszarze bezpieczeństwa pracy potwierdzają także liczne wyróżnienia. 18 września podczas targów rolniczych Agro Show 2015 w Bednarach firma otrzymała z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Prezesa KRUS, Artura Brzóski Znak Bezpieczeństwa KRUS. Certyfikat ten jest przyznawany maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie www.chronswojswiat.pl w zakładce Akademia Rolnika.