Wśród przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych pierwsze miejsce zostało przyznane „Ramowym wytycznym w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz CIOP-PIB. Obejmuje ono pakiet materiałów umożliwiających projektowanie obiektów i pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy w taki sposób, aby były odpowiednie dla osób z dysfunkcjami o szczególnych potrzebach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.