Narzędzie stwarza nowe możliwości zarówno menedżerom w zarządzaniu ich zespołami, pracownikom – dając im dostęp do nowoczesnych metod komunikacji
i planowania rozwoju, jaki i działowi HR – w usprawnianiu między innymi takich procesów jak zarządzanie przez zadania, zarządzanie przez cele, zarządzanie szkoleniami, planowanie sukcesji, ścieżek karier i realizacja okresowych ocen kompetencji. Rozwiązanie dedykowane jest obecnie ponad dwóm tysiącom osób zatrudnionych w spółce. Projekt był realizowany na zlecenie PKP Informatyka przez firmy GAVDI Polska i SID. Jest to pierwsze na tak dużą skalę wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors na polskim rynku.

Czytaj: Czego oczekuje od działu HR dyrektor IT?

Decyzję o wdrożeniu narzędzia informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi dostępnego w chmurze podjęto po przeprowadzeniu Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych wzbogaconej o badanie kultury organizacyjnej przeprowadzonej wśród pracowników PKP S.A. - Rozwiązanie SuccessFactors to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dotyczące rozwoju talentów w spółce. Pracownicy to dla nas najważniejszy kapitał, dlatego zależało nam na stworzeniu systemowego rozwiązania, które ujednolici procesy kadrowe oraz zbuduje synergię działań pomiędzy działem kadr, kierownikami a innymi członkami zespołów. Ten projekt udowodnił, że nie ma wyzwań, których nie da się pokonać przy pomocy zaangażowanego zespołu, kompetentnych konsultantów i innowacyjnego rozwiązania. – mówi Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A.

- Rozwiązanie chmurowe w PKP S.A. to pierwszy tej skali projekt w Polsce. O pionierskim wymiarze wdrożenia świadczy zarówno liczba uruchamianych modułów, zakres funkcjonalności jak i liczba pracowników nim objętych. Cieszę się, że możemy realizować tak innowacyjny projekt oferując wiedzę i doświadczenie naszych konsultantów. Projekt jest dowodem na to, że chmura staje się rzeczywistością w polskim świecie HR. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., firmy odpowiedzialnej za uruchomienie wszystkich modułów SAP SuccessFactors w PKP S.A..

Projekt wdrożenia SAP SuccessFactors w PKP S.A. obejmował trzy etapy. Pierwszym elementem projektu było stworzenie portalu dla pracowników o nazwie „Współpraca”, który służy do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz komunikacji pomiędzy pracownikami spółki. Dzięki temu intuicyjnemu narzędziu również osoby rozproszone geograficznie mogą na bieżąco wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Z tego narzędzia korzysta obecnie pilotażowo około 800 osób zatrudnionych w PKP S.A. Kolejnym etapem prac było wdrożenie modułów związanych z oceną kompetencji i celów oraz zarządzaniem premiami. Z kolei w ostatnim etapie dodano elementy dotyczące rozwoju – moduł szkoleń, sukcesji i ścieżek karier. Dzięki rozwiązaniu SAP SuccessFactors spółka będzie sprawnie wspierać ocenę efektywności i rozwój pracowników.

- Wdrożenie rozwiązania chmurowego w PKP S.A. to kompleksowe przedsięwzięcie, które wymagało zaangażowania wielu osób i podziału prac na poszczególne etapy. Mimo bardzo szerokiego zakresu funkcjonalnego projekt trwał zaledwie 12 miesięcy i zakończył się sukcesem. Teraz pracownicy spółki mogą wypełniać swoje zadania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest to ogromna oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. – dodaje Jan Starzyk, Członek Zarządu PKP Informatyka, wykonawcy projektu

Istotnym elementem projektu była integracja wszystkich wdrożonych w ramach rozwiązania SAP SuccessFactors modułów z wykorzystywanym w spółce systemem SAP HCM. - Naszym celem było połączenie rozwiązania chmurowego z tradycyjnym systemem informatycznym w taki sposób, aby dane wymieniane były w sposób automatyczny. Użytkownik biznesowy nie musi kontrolować, nadzorować czy obserwować procesów zachodzących pomiędzy narzędziami. Z punktu widzenia użytkownika nie widać, że są to dwa różne systemy, ponieważ wymiana danych dzieje się w sposób automatyczny. – mówi Radosław Frańczak, Prezes Zarządu SID Sp. z o.o., firmy odpowiedzialnej za integrację rozwiązania SAP SuccessFactors z tradycyjnym systemem SAP HCM.

Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. W skład Grupy wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz  spółki świadczące usługi m.in. na rynku kolejowym i teleinformatycznym. Jedynym akcjonariuszem PKP S.A. jest Skarb Państwa. Grupa jest czwartą co do wielkości grupą kolejową w Europie i jednym z największych pracodawców w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 76 tys. osób. Od ponad 3 lat Grupa PKP realizuje szeroko zakrojony proces zmian, których efektem jest znacząca poprawa jakości obsługi klienta i zwiększenie konkurencyjności kolei w Polsce. Prowadzi ponadto program inwestycyjny na rekordową skalę, który obejmuje modernizację linii kolejowych, taboru i dworców.

Źródło: Gavdi Polska S.A.