Dostarczanie firmowych narzędzi technologicznych, które zachęcają do elastyczności, często jest jednym z głównych wabików dla osób o wysokim potencjale, w tym pracowników z pokolenia Y. Co więcej, niemal trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych uważa, że swoboda, jaką daje praca zdalna, pozwala im na efektywniejsze wykonywanie codziennych zadań. Dla 43 proc. talentów obecność narzędzi pozwalających na pracę z domu podnosi lojalność względem pracodawcy.

Zobacz: Praca zdalna w Polsce

84 proc. pracodawców wprowadziło lub chciałoby wprowadzić narzędzia, dzięki którym zwiększyłoby elastyczność pracy pod warunkiem, że takie rozwiązanie pozytywnie wpłynęłoby na rotację w firmie, a zwłaszcza na utrzymanie najlepszych pracowników. Niemniej jednak 72 proc. respondentów uważa, że ich organizacja ma wiele do nadrobienia w zakresie dostępności nowoczesnych technologii w firmie. 35 proc. ankietowanych przyznaje, że ich organizacje nie mają żadnych narzędzi pozwalających na wprowadzenia pracy zdalnej.

81 proc. pracowników jest zdania, że możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi wpływa na ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Co ciekawe, im więcej pracowników ze starszego pokolenia w firmie, tym większa potrzeba zapewnienia elastycznych form pracy. 82 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej twierdzi, że obecność narzędzi umożliwiających i/lub ułatwiających pracę zdalną lub w ruchomych godzinach powinno być priorytetem w organizacji.

Czytaj: W Singapurze pracownicy zdalni często odczuwają samotność

79 proc. ankietowanych pracuje zdalnie przynajmniej jeden dzień w tygodniu.  Połowa z pracowników, którzy nie pracują zdalnie, jest uważa, że praca z domu wpływa negatywnie na komunikację i zacieśnianie więzi w firmie. Ośmiu na dziesięciu pracowników (79 proc. ) twierdzi, że poważnie rozważałaby zmianę pracy, gdyby obecna firma zabrała im możliwość pracy zdalnej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Redshift Research na zlecenie Jive Software. W badaniu wzięło udział  1000 amerykańskich pracowników powyżej 18. roku życia, zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Więcej>>>