W dniach 3-4 listopada 2015 r. w Bilbao odbędzie się szczyt podsumowujący dwuletnią kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poświęconą „Zarządzaniu stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy”.

W spotkaniu udział wezmą czołowi europejscy eksperci i osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki. Spotkają się, aby wymienić dobre praktyki i zbadać przyszłe strategie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich przedsiębiorstwach. Impreza zgromadzi w jednym miejscu najwybitniejszych specjalistów i decydentów europejskich w celu omówienia wyników dwuletniej kampanii, wymiany dobrych praktyk i wypracowania przyszłych strategii zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich przedsiębiorstwach podczas sesji plenarnych i równoległych sesji i dyskusji na mniejszą skalę.

Równoległe sesje obejmą następujące tematy: dobre praktyki w zarządzaniu stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy, strategie i programy na szczeblu europejskim i międzynarodowym w tym obszarze oraz innowacyjne sposoby komunikacji w dziedzinie BHP.

Spotkanie na szczycie będzie również okazją do spotkania ważnych decydentów (Parlament Europejski, Komisja Europejska) w celu wymiany poglądów na temat przyszłych trendów w BHP w Europie.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 5 października 2015 r.