Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jaka jest rola specjalisty bhp w odbiorze samodzielnie wykonanych przez warsztat regałów lub podestów? Kto dopuszcza do eksploatacji regał lub podest?

Odpowiedź

W zakres działania specjalisty bhp nie wchodzą czynności odbiorcze zbudowanych we własnym zakresie regałów czy podestów. Specjalista bhp (służba bhp) nie ma w tej dziedzinie stosownych kwalifikacji czy uprawnień. Pracownik służby bhp pełni role doradcze i kontrolne i nie może być obciążany innymi zadaniami niż wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Zakres zadań tej służby określa § 2 tego rozporządzenia.

Do eksploatacji regał dopuszczają osoby upoważnione przez pracodawcę, posiadające odpowiednie kwalifikacje, np. kierownik produkcji, kierownik magazynu czy utrzymania ruchu, którzy zarazem powinni mieć nadzór nad jego wytwarzaniem lub sam pracodawca. Wykonując regał czy podest we własnym zakresie, całą odpowiedzialność ponosi pracodawca, w przypadku zakupu z montażem najlepiej od producenta – producent.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 października 2015 r.