Prawo.pl
W ramach realizacji porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu...
Inny
12.08.2015
BHP
Złożenie do sądu w terminie odwołania od wypowiedzenia zmieniającego wysokość wynagrodzenia jest...
Agnieszka Rosa
12.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk...
Ewa Saj
11.08.2015
Na redukcję zatrudnienia z ok. 5,8 tys. pracowników do ok. 5,6 tys. osób liczą władze spółki Tauron...
11.08.2015
HR
Związki z Tauronu w liście do ministra skarbu sprzeciwiają się próbom wpłynięcia na zarząd tego...
11.08.2015
Czy wszystkie zakłady pracy muszą przesłać do ZUS kartę wypadku w drodze do lub z pracy? Jeżeli...
11.08.2015
BHP
Co roku 1/3 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jest prowadzona na podstawie składanych skarg oraz...
Inny
11.08.2015
BHP
W dniu 7 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20...
Ewa Saj
11.08.2015
BHP
11 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji...
Jarosław Zasada
11.08.2015
BHP
Odwołanie pracownika zwakacji oznacza, że firma powinna zwrócić zatrudnionemu środki, które ten...
Marta Schodzińska
11.08.2015
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższegoudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w...
11.08.2015
Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami....
Barbara Tomaszewska
11.08.2015
Obywatele Grecji i Rosji spędzają w pracy więcej czasu niż pracownicy w innych państwach...
11.08.2015
Zarząd Tauronu Ciepło i działające tam związki zawodowe parafowały nowy zakładowy układ zbiorowy...
11.08.2015
Wyjazdy wykupywane przez pracodawców dla pracowników będą regulowane umowami, informuje...
10.08.2015
Sąd okręgowy po drugiej skardze kasacyjnej zajmie się sprawą stażystki w ciąży, którą pracodawca...
10.08.2015