Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w szatniach pracowniczych ławki powinny zostać przytwierdzone do podłogi?

Odpowiedź

Brak szczegółowych przepisów, które wskazywałyby na konieczność przytwierdzania ławek do podłogi. Według § 2 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników. Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. w szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.

Jerzy Fijołek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2015 r.