Rządowy projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowcw jest po pierwszym sejmowym czytaniu....
Agnieszka Rosa
01.06.2011
HR
Firma A zakupiła 2 linie technologiczne od firmy B. Urządzenia będą przenoszone do firmy A, z tym...
Kazimierz Kościukiewicz
31.05.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu...
30.05.2011
BHP
Rażące naruszenie obowiązkw pracowniczych przez działacza związkowego może być powodem zwolnienia...
Agnieszka Rosa
30.05.2011
1 maja został otwarty niemiecki rynek pracy dla Polakw. Ci, ktrzy zdecydują się na wyjazd do...
Agnieszka Rosa
27.05.2011
Pracownik idąc do pracy, upadł na klatce schodowej i złamał obojczyk. Dwa tygodnie później zgłosił...
Kamil Szymański
27.05.2011
BHP
Podest obsługowy przy urządzeniu znajduje się na wysokości 40 cm.Czy należy wyposażyć go w barierki...
Roman Majer
26.05.2011
BHP
Resort pracy wsplnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotował projekt nowego rozporządzenia...
Agnieszka Rosa
25.05.2011
HR
Pracownikowi, którego odzież własna może ulec zniszczeniu bądź zabrudzeniu, należy zapewnić odzież...
Maciej Ambroziewicz
25.05.2011
BHP
Czy można mówić w takim przypadku o zewnętrznej przyczynie zdarzenia?
Kamil Szymański
24.05.2011
BHP
20.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR