Jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia do przechowywania i ładowania baterii akumulatorowych wózków jezdniowych?
Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) – nie określa jakie warunki powinno spełniać zaplecze techniczne do przechowywania, przeglądów oraz obsługi akumulatorów.
Wiele współczesnych wózków akumulatorowych ma wmontowany układ prostownikowy dostosowany do danego typu baterii, dzięki czemu zbędne jest dla nich wydzielanie specjalnych pomieszczeń lub stanowisk do ładowania, bo wystarczy oznaczone miejsce wyposażone w odpowiednie gniazdko do podłączenia wtyczki autonomicznego prostownika i problem z głowy. Pomieszczenie takie powinno być zimą ogrzewane i mieć sprawną wentylację, ponieważ w pomieszczeniach, gdzie są ładowane akumulatory, konieczna jest dobra wentylacja z uwagi na wydzielający się podczas ładowania, wybuchowy wodór, który jest gazem lżejszym od powietrza.

Natomiast obsługą tradycyjnych baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych powinni zajmować się odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, a tzw. formowanie akumulatorów, uzupełnianie elektrolitu i ładowanie powinno odbywać się w akumulatorniach, które muszą spełniać określone wymagania dotyczące wyposażenia, wentylacji, ochron indywidualnych itd.

Przypomnijmy więc, że pomieszczenie ładowania akumulatorów powinno mieć ściany i posadzkę z materiału kwasoodpornego, odpowiednią wentylację i oświetlenie oraz doprowadzenie bieżącej wody. Podkreślić trzeba zwłaszcza konieczność dostatecznej wentylacji celem niedopuszczenia do wybuchu wodoru wydzielającego się podczas ładowania. Z tego samego względu w pomieszczeniach akumulatorni i ładowania baterii wózków powinien być rygorystycznie przestrzegany zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

Przygotowywaniem elektrolitu do akumulatorów i napełnianiem nim baterii powinny się zajmować co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna posiadająca odpowiednie przeszkolenie.

Osoby te, powinny być wyposażone w kwasoodporny sprzęt ochronny: ubranie wraz z nakryciem głowy, buty do kolan, fartuch i rękawice z kwasoodpornej gumy, okulary oraz osłonę chroniącą twarz przed rozpryskami kwasu siarkowego.
W pomieszczeniu powinno znajdować się - wyraźnie oznakowane naczynie z roztworem wodnym sody technicznej do ewentualnej neutralizacji (spłukania) miejsc ciała przypadkowo oblanych kwasem lub elektrolitem.