Kto może szkolić pracowników z udzielania pierwszej pomocy? Czy tylko ratownik medyczny? Jakie...
Maciej Ambroziewicz
22.06.2011
BHP
Czy do osób kierujących pracownikami należy zaliczyć liderów zespołów pracujących przy liniach...
Kazimierz Kościukiewicz
21.06.2011
BHP
Prawdziwe, ale niewłaściwe dane zaniżające składkę wypadkową nie muszą oznaczać nałożenia kary...
20.06.2011
Nauczyciel, który do końca 2008 r. wypracował odpowiednio długi staż pracy w szczególnych warunkach...
Agnieszka Rosa
20.06.2011
HR
Warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich kierowcw oraz osb ubiegających się o prawo jazdy...
18.06.2011
BHP
Osoba pobierająca zasiłek chorobowy nie może jednocześnie pobierać emerytury. Taka zasada...
Agnieszka Rosa
17.06.2011
HR
Obowiązki dotyczące bhp ciążą także na osobach prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu...
Jarosław Zasada
15.06.2011
BHP
Odpady medyczne powstają we wszystkich jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale oglne i...
15.06.2011
BHP
Kilkudniowe opźnienie pracodawcy w wypłacie pensji nie może być powodem wypowiedzenia umowy przez...
Agnieszka Rosa
15.06.2011
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Inny
15.06.2011
BHP
Studium przypadku przybliża wdrożenie kultury projektowej w DPD Polska. Pokazuje, co firma...
Paweł Berłowski Zofia Karczmarczyk
14.06.2011
HR
Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz....
13.06.2011
BHP
Odszkodowanie za skrcenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dla pracownika ze stażem pracy...
Agnieszka Rosa
10.06.2011
HR