Za wniesieniem do Sejmu projektu opowiedziało się 75 senatorów, nikt się nie wstrzymał ani nie głosował przeciw.

Projekt ustawy przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że dotychczas zwolnione były tylko te odszkodowania i zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Według autorów projektu jego celem jest dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r.

(PAP)