W ramach renowacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 przeprowadzone zostały prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz budynku. Odnowiono także piwnice, gdzie umieszczono ekspozycję obrazującą historię budynku i efekty wykopalisk archeologicznych. Na wystawie znalazły się m.in. znalezione przez archeologów renesansowe kafle piecowe oraz naczynia szklane i ceramiczne.

Kamienica przeznaczona została na cele społeczne. Będzie się w niej mieścić stacja archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Na mocy zawartego dwa lata temu porozumienia z władzami Radomia archeolodzy z PAN prowadzą w Radomiu badania naukowe nad początkami i wczesną historią miasta.

Prace te – jak podkreślił podczas otwarcia kamienicy dyr. Instytutu Archeologii Etnologii PAN, prof. Andrzej Buko - stanowią wstępny etap do utworzenia w Radomiu parku archeologiczno-historycznego i skansenu, planowanego w rejonie radomskiego grodziska Piotrówka.

W kamienicy będzie także siedziba zespołu harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zrzeszonych w Hufcu Radom. W pobliżu kamienicy powstał parking i dwa skwery. Na jednym z nich wyeksponowane zostały pozostałości murów obronnych z XIV w., a na drugim – makieta zamku radomskiego.

Budynek przeszedł gruntowny remont w ramach realizowanego od kilku lat przez władze Radomia planu rewitalizacji zabytkowego Miasta Kazimierzowskiego.

Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 2,1 mln zł. (PAP)

ilp/ ls/