WSA: most jest częścią drogi publicznej

Budownictwo

Most jest częścią drogi publicznej i stanowi budowlę. Tym samym to właściciel drogi jest zobowiązany do utrzymania mostu w należytym stanie, a także do dostarczenia stosownej ekspertyzy stanu...

30.01.2017

NSA: kolosalna opłata planistyczna była zasadna

Budownictwo

Jednorazowa opłata planistyczna obciążająca właściciela nie jest zależna od tego, czy wskutek zbycia nieruchomości osiągnął on zysk w związku ze sprzedażą. Wartość ocenia się na dzień zbycia....

28.12.2016

NSA: pojazd przekazany do demontażu jest odpadem

Środowisko

Zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu z funkcji użytkowej na funkcję surowcową jest potwierdzeniem, że posiadacz pojazdu pozbywa się go lub zamierza to zrobić, przekazując pojazd do stacji...

20.12.2016