NSA: decyzję środowiskową może podważyć kontrraport

Środowisko

Raport inwestora w sprawie odziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko można było podważyć tylko poprzez sporządzenie kontrraportu, a nie poprzez żądanie od wójta przeprowadzenia dodatkowych...

10.10.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski