WSA: zgoda na odstępstwo nie na etapie legalizacji

Budownictwo

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być udzielona na etapie legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na brak kompetencji organu nadzoru budowlanego do jej udzielenia....

05.04.2016