"Jest to oficjalna propozycja pomocy w odtwarzaniu cennych siedlisk i gatunków zwierząt, które kiedyś występowały na terenie państw UE. Część państw wspólnoty m.in. przez intensywny rozwój rolnictwa czy infrastruktury utraciła np. gatunki zwierząt, jakie tam występowały. Jesteśmy gotowi pomóc w reintrodukcji np. żubra. Polska ma doświadczenia, jak to robić. Polska szkoła ochrony przyrody, inżynierii ekologicznej, które są stosowane w przypadku Puszczy Białowieskiej, są tego najlepszym przykładem. Jesteśmy też gotowi do finansowanej pomocy w takich przedsięwzięciach" - dodał.

Rzecznik dopytywany o skalę ewentualnej pomocy finansowej powiedział, że na razie jest za wcześnie na kalkulacje, ale "skoro powiedzieliśmy A, to gotowi jesteśmy też powiedzieć B".

Mucha zwrócił uwagę na to, że minister Szyszko poinformował ponadto unijnych ministrów o działaniach, jakie podejmowane są w Puszczy Białowieskiej. Szef resortu mówił m.in. - jak zaznaczył rzecznik - o wyznaczeniu na terenie puszczy tzw. stref referencyjnych, gdzie zabiegi leśników mają być ograniczone do minimum, a natura pozostawiona sama sobie. Strefy wyznaczone są na 1/3 powierzchni nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na pozostałym terenie mają być prowadzone cięcia sanitarne i nowe nasadzenia drzew. (PAP)

mick/ pad/