"Polska może już przedstawić do rozliczenia z Komisją Europejską niemal 4 mld zł wstrzymanych w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a kolejne przedstawi jeszcze do końca roku. Nasza silna pozycja lidera w rankingu wykorzystania funduszy europejskich, w tym wśród państw z największą sumą zwróconych środków, będzie jeszcze wyższa" - poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie MR.

Jak przypomniano, Komisja Europejska wstrzymała refundację środków Programów Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z uwagi na wątpliwości co do funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych (działającego od 2004 r.). Wskazała na potrzebę uzyskania przez instytucje zaangażowane w realizację programu zapewnienia, że kontrole zamówień publicznych realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, spełniają wymogi określone w przepisach unijnych dla kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.

"Polska wprowadziła zalecenia Komisji. Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP. Nasze działania zostały też, na prośbę KE, zweryfikowane przez Instytucję Audytową (Ministerstwo Finansów)" - czytamy.

W komunikacie podano, że od listopada 2015 r. do października 2016 r. Komisja w ramach płatności okresowych (refundacje, bez uwzględnienia zaliczek) przekazała Polsce 974 mln euro, łącznie dla polityki spójności, polityki rolnej, polityki morskiej i rybołówstwa. Najwięcej ze wszystkich krajów UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie fundusze polityki spójności, otrzymaliśmy z Brukseli 609 mln euro, co również plasuje nas na czele stawki w UE. W połowie listopada 2015 r., z zerową refundacją, zamykaliśmy ją. Odnosząc tę kwotę do przyznanej nam ogólnej puli na politykę spójności, zajmujemy wysoką ósmą pozycję pośród 28 krajów UE. "Teraz mamy szansę na jej poprawę" - wskazano. (PAP)