W piątek na konferencji prasowej we Wrocławiu wiceminister środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek, darmowe udostępnienie zbiorów kartograficznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) ma służyć rozwojowi kraju i rozkręceniu gospodarki.

„Przede wszystkim wójtowie i inne podmioty samorządowe, planując różne inwestycje, mogą dzięki tym mapom lepiej zarządzać na podległych im terenach. Również każdy obywatel, który zechce sprawdzić jakiś teren, działkę np. przed jej kupnem, ma dzięki temu ułatwione zadanie, bo może np. sprawdzić zagrożenia lud dostęp do wody” - powiedział Jędrysek.
Wiceminister podkreślił, że darmowe udostępnienie map w internecie ma wymiar społeczny i rozwojowy.

„Nie ujawniamy na nich danych wrażliwych. Udostępniamy mapy, które są sprzedawane w wersji drukowanej. Obywatele już raz zapłacili za ich sporządzenie, dlatego uznałem, że ze względów społecznych ważne jest, by wszyscy mieli do nich łatwy dostęp. Świadomie rezygnujemy z dodatkowych dochodów, ale dzięki temu powinno się to przełożyć na rozkręcenie gospodarki i rozwój” - mówił Jędrysek.

Jak podano, PIG-PIB na swojej stronie internetowej umieścił prawie pięć tysięcy map w wersji cyfrowej. Obejmują one obszar całej Polski, a arkusze map są dostępne poprzez internetową przeglądarkę Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz za pośrednictwem aplikacji GeoLog przeznaczonej dla urządzeń mobilnych.

Baza map jest w dalszym ciągu opracowywana i uaktualniana. Do 2020 r. mają być zakończone prace nad udostępnianą już tzw. Szczegółową Mapą Geologiczną Polski(SMGP), do 2022 r. będą w pełni gotowe mapy litogenetyczne (MLP). Już są dostępne w internecie kompletne mapy hydrogeologiczne (MHP) oraz mapy geośrodowiskowe (MGŚP).

Jak podano, nad mapami, które są bardzo dokładne, bo wykonano je w skali 1:50 000, pracowało ponad dwa tysiące geologów. Polska jest pierwszym na świecie krajem, który za darmo udostępnił taki geologiczny zbiór kartograficzny.(PAP)