BeCeTka to planowane dokończenie przebudowy układu komunikacyjnego Bytomia. To również jedno z przedsięwzięć uzupełniających przygotowywany 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta (2016-2022). Prócz przygotowań do rewitalizacji (ze tzw. środków OSI) Bytom dopina bowiem pierwsze projekty w ramach innych funduszy - dostępnych na poziomie regionalnym.

BeCeTka, zgodnie z opublikowaną dokumentacją przetargową i projektową, ma być jednojezdniową drogą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, o długości 6,6 km. Będzie połączona rondami z ulicami: Strzelców Bytomskich (na wysokości ul. Odrzańskiej), Olimpijską (poprzez odnogę częściowo w śladzie ul. Piłkarskiej), Wrocławską (ronda będące częścią bezkolizyjnego węzła), Składową, Zabrzańską (z układem prowadzącym m.in. do planowanego centrum przesiadkowego na placu Wolskiego) i Łagiewnicką (również z osobnym łącznikiem do ul. Bernardyńskiej).

Przygotowany do finansowania z funduszy na transport w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) projekt budowy BeCeTki został wstępnie oszacowany na 297,5 mln zł. BeCeTka jest w nim ujmowana jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej łączącej główne drogi krajowe (nr 11 i 94) oraz wojewódzkie (nr 925).

Aby przedsięwzięcie mogło ubiegać się o środki RPO (w tym wypadku prawie 251 mln zł), musiało znaleźć się na liście rankingowej planów rozbudowy dróg tego typu w regionie. Zarząd woj. śląskiego przyjął tę w lipcu ub. roku – jako dokumenty wdrożeniowe do przyjętej w ub.r. przez sejmik Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego.

Projekt BeCeTki miasto zgłosiło do pierwszego konkursu RPO dotyczącego dróg wojewódzkich – obok jedenastu innych projektów starających się o łączną kwotę dofinansowania 1,3 mld zł. W środę samorząd woj. śląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania – łączną kwotą ok. 820 mln zł. Ponieważ nie ma na niej BeCeTki, miasto zgłosi też projekt do kolejnego konkursu, który będzie ogłaszany prawdopodobnie jesienią br. Według wcześniejszych informacji zostanie w nim rozdysponowane ok. 540 mln zł.

Innym przygotowywanym do równoległej realizacji infrastrukturalnym przedsięwzięciem miasta jest szacowana na 90 mln zł przebudowa placu Wolskiego, przy którym funkcjonują obecnie dworce autobusowy (komunikacji miejskiej) i kolejowy. Dworzec autobusowy w obecnej postaci ma być zastąpiony przez nowoczesne centrum przesiadkowe z funkcją park and ride (m.in. obszernymi kilkupiętrowymi parkingami). Wokół ma powstać nowy układ komunikacyjny wraz z podłączeniem do BeCeTki.

 

Dowiedz się więcej:

Zmiany w zamówieniach publicznych z perspektywy wykonawców. Kluczowe aspekty związane z ubieganiem się o kontrakty drogowe.

dostosowanie do indywidualnych potrzeb płatność po zrealizowanej usłudze
Szkolenie

Pod kątem działań rewitalizacyjnych przewidzianych do finansowania w ramach OSI powstaje m.in. Gminny Plan Rewitalizacji. To dokument niezbędny dla przygotowania i finansowania środkami unijnymi działań tego typu – programujący planowane działania - do 2022 r.

W ub. roku rada miasta zabezpieczyła też na ten rok środki na prace dot. przedsięwzięć stosunkowo prostych w przygotowaniu – niewymagających działań społecznych. To warta ok. 70 mln zł pula projektów obejmujących m.in. termomodernizacje, odnowę zabytków czy bioróżnorodność (w przypadku Bytomia to np. koordynowane z sąsiednim Chorzowem uporządkowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły).

Rewitalizacja tkanki miejskiej związana m.in. kamienicami w ścisłym śródmieściu – jako działania wrażliwe społecznie, wymagające informowania, włączenia mieszkańców – będą realizowane od lat 2017-2018.

Ogółem na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją miasto ma dysponować mniej więcej miliardem zł. Ponad 400 mln zł (100 mln euro) to środki unijne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Kolejne ponad 200 mln zł ma pochodzić z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT – narzędzie współpracy samorządów w całym kraju).(PAP)