Postępy na budowie autostrady A2

Budownictwo

GDDKiA poinformowała, że na wszystkich odcinkach autostrady A2 Stryków - Konotopa trwa kompletowanie i uzgadnianie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie....

16.05.2012

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych

Budownictwo

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2012 r. opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472)....

16.05.2012

Droga wojewódzka nr 179 będzie rozbudowana

Budownictwo

Decyzję na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie z rygorem natychmiastowej wykonalności wydał wojewoda mazowiecki. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich....

16.05.2012

Światowi eksperci rozmawiają o mostach w Bydgoszczy

Budownictwo

14-15 maja odbywa się Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego Mosty tradycja i nowoczesność na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Patronat nad wydarzeniem...

16.05.2012

Wraca popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe

Budownictwo

Na nasz kraj przypada już niemal połowa nowoczesnych obiektów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowym graczom coraz trudniej jest wejść do Polski, ale chętnych do zarabiania w tym sektorze nie...

15.05.2012

Zakres i forma projektu budowlanego bez zmian

Budownictwo

MinisterstwoTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydało nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jedyną istotną zmianą merytoryczną jest jednoznaczne...

14.05.2012

Usytuowanie obiektów budowlanych reguluje rozporządzenie

Budownictwo

Prawo budowlane jedynie ogólnie określa zasady dotyczące projektowania i budowy obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Szczegółowe kwestie...

14.05.2012

Analiza oferty dopiero po spełnieniu warunków

Budownictwo

Zamawiający nie powinien mylić etapu badania i oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z analizą czy treść złożonej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków...

10.05.2012

V posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Budownictwo

7 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się V posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Dominującym tematem tego posiedzenia był program budowy Infrastruktury Informacji...

10.05.2012