Na stronach GUNB opublikowano podsumowanie dokonanej kontroli obiektów kolejowych, której celem...
Wanda Pszczółkowska
01.12.2014
Budownictwo
Zielony dach czy taras może stanowić przedłużenie ogrodu lub chociażby jego namiastkę. O tym, jak...
Agnieszka Matłacz
01.12.2014
Budownictwo
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw,...
Katarzyna Bogucka
01.12.2014
Małe i średnie firmy
1 grudnia - upływa termin złożenia wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność...
Abc/Kadry
01.12.2014
Restrykcje zastosowane przez Pekin w czasie szczytu przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i...
PAP
01.12.2014
Środowisko
Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Nowe rozwiązania...
Inny
01.12.2014
Ukończono budowę liczącego około 64 kilometry gazociągu Płoty-Karlino (Zachodniopomorskie) -...
PAP
01.12.2014
Budownictwo
Ostrzeganiu kierowców przed skutkami zderzenia auta z łosiem ma służyć akcja Jedź ŁOŚtrożnie, którą...
PAP
01.12.2014
Środowisko
Gminy będą mogły prowadzić nie tylko stacjonarne, ale i ruchome punkty zbiórki odpadów, egzekucję...
Ewa Saj
01.12.2014
Środowisko
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało w piątek Komisji Europejskiej uzgodniony z nią...
PAP
29.11.2014
Środowisko
Polska do końca roku przekaże środki do Zielonego Funduszu Klimatycznego; trwają jeszcze rozmowy w...
PAP
29.11.2014
Środowisko
Prawnego dopuszczenia 2-procentowej różnicy pomiędzy projektowaną a wybudowaną powierzchnią lokalu...
PAP
29.11.2014
Budownictwo
Prof. Marek Wierzbowski został w piątek nowym szefem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego...
PAP
28.11.2014
Budownictwo
Cele polityki klimatycznej UE są zbieżne z kierunkami transformacji energetycznej, którą Polska tak...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Zaostrzenie przepisów gwarantujących większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Wczoraj została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania...
Katarzyna Bogucka
28.11.2014
W stolicy przybywa atrakcyjnych ofert. Już ponad jedna czwarta mieszkań jest wystawiona za kwotę...
Agnieszka Matłacz
28.11.2014
Budownictwo
Do końca roku Sejm powinien uchwalić przyszłą ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) -...
PAP
28.11.2014
Środowisko
50,5 procent ankietowanych w sondażu CBOS opowiedziało się przeciwko budowie w Polsce elektrowni...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Sejm zatwierdził w piątek cztery z pięciu poprawek Senatu dot. ustawy o zamknięciu Programu dla...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Zezwolenia na przywóz odpadów z Salwadoru, przeznaczonych do utylizacji w Dąbrowie Górniczej...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Zniesienie obowiązku tłumaczenia na język polski załączników do wniosku o rejestrację środków...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Uzgodnione przez kraje i instytucje UE przepisy w sprawie ograniczenia zużycia torebek plastikowych...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Ustalenie górnego pułapu opłat za śmieci - to jeden z celów tzw. ustawy śmieciowej. Sejm przyjął w...
PAP
28.11.2014
Środowisko
21 listopada br. odbyła się debata Członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej na temat...
Wanda Pszczółkowska
28.11.2014
Budownictwo
Opracowany wGłównym Inspektoracie Ochrony Środowiska raport Stan środowiska w Polsce. Raport 2014...
28.11.2014
Środowisko
Przedwczoraj Parlament Europejski zatwierdził rezolucję dotyczącą rozmów o przyjęciu globalnego...
28.11.2014
Środowisko
Samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł...
Ewa Saj
28.11.2014
Środowisko
Obrońcy praw zwierząt, którzy pikietowali przed Morskim Okiem domagając się usunięcia transportu...
PAP
28.11.2014
Środowisko
Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne...
PAP
28.11.2014