Administratorzy i zarządcy osiedli lub wspólnot mieszkaniowych będą mogli wrzucać odpady zielone do podstawianych w ustalonym wcześniej terminie kontenerów.

Zasady są przejrzyste: harmonogram określa dokładny dzień odbioru. W dniu odbioru należy wystawić worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7.00 rano. Wszystkie odpady zielone muszą zmieścić się w worku. Worki niekoniecznie muszą być oznaczone przez MPO – można stosować również własne – wszystkie zostaną odebrane. Po pierwszym odbiorze każdy oddający dostanie od MPO tyle nowych worków, ile oddał.

Z kolei administratorzy osiedli, wspólnot i innych nieruchomości mogą uzgadniać terminy podstawienia kontenerów indywidualnie, dostosowując je do swoich planów dbania o przestrzeń zieloną. Każdy zarządca będzie mógł wyznaczyć dwa punkty, gdzie na czas załadunku staną kontenery.

Wszystkie zebrane odpady zielone zostaną przerobione na kompost, który będzie mógł został użyty w przydomowych ogródkach i na działkach w kolejnym roku. Kompost można kupić bezpośrednio w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.

Harmonogram odbioru jest dostępny na stronie: www.mpo.krakow.pl.

www.krakow.pl