Projekt zakłada zwiększenie zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy nauki z biznesem poprzez zmianę klasyfikacji opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Zmiany polegałyby m.in. na tym, że do przychodów nie zalicza się nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności intelektualnej.
Potrzeba rozwoju inwestycji venture capital wymaga wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definicji venture capital tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka oraz zwolnienia dochodów takiej spółki z tego podatku z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółkach.
Przedstawiony projekt zawiera też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o rachunkowości, które są związane z zmianą zasad opodatkowania działalności badawczo-rozwojowej. Celem tych zmian jest przede wszystkim wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Zmiany w tym zakresie zawierają dwa istotne rozwiązania.
(...)
 
Czytaj więcej: www.podatki.abc.com.pl