Pod koniec ubiegłego roku Prezydent zaproponował zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające m.in. zasadę in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości w sprawach podatkowych na korzyść podatnika, o ile wynika to z niejasności przepisów prawa. 

Zdaniem Prezydenta dzięki niej zmienią się relacje na linii państwo–przedsiębiorca. "Ale żeby wzmacniać konkurencyjność gospodarki musimy przyjąć również inne rozwiązanie, w tym proponowane w ustawie wspierającej innowacyjność" - powiedział.
Jak ocenił, wsparcia innowacyjności potrzebuje i Polska, i cała gospodarka europejska.
w ramach strategii „Europa 2020”, Unia Europejska opracowała politykę na rzecz badań naukowych i innowacyjności, która zakłada przekształcenie gospodarki Unii w gospodarkę opartą na wiedzy i jeszcze szerzej realizującą światowej klasy badania naukowe wzmacniające globalną konkurencyjność Europy.
Bronisław Komorowski uważa, że wciąż istnieje zbyt wiele barier dla realnego rozwoju innowacyjności i wciąż brakuje mechanizmów jej wspierania. - Przez ostatnie 25 lat nie pojawiły się w polskim systemie podatkowym ulgi istotnie wpływające na tempo innowacji, zachęcające do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej – powiedział.
Ocenił także, że nie zaczynamy jednak od zera. Przywołał Europejski Ranking Innowacyjności, który wskazuje, że w Polsce już dzisiaj niektóre wskaźniki kształtujące innowacyjność – takie jak odsetek osób z wyższym wykształceniem są powyżej średniej unijnej. - Jednocześnie z tego rankingu jasno wynika, że najwięcej do nadrobienia mamy m.in. w dziedzinie otwarcia uczelni wyższych na doktorantów z zagranicy oraz w obszarze inwestycji małych i średnich firm w badania i rozwój.
W projekcie zostały zaproponowane konkretne ułatwienie dla przedsiębiorców – sięgająca 150% ulgę podatkową na innowacje. - Po wejściu w życie ustawy mali i średni przedsiębiorcy, którzy wydadzą na badania i rozwój np. 100 tys. zł odliczą od swoich przychodów 150 tys. Duże przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć od przychodu 120% wydatków na badania i rozwój. Różnica w ulgach będzie impulsem do tego, by duże firmy część prac badawczo-rozwojowych zlecały małym firmom.
Prezydent wskazywał, że dzięki tej ustawie spółki podwyższonego ryzyka wspierające innowacje będą całkowicie zwolnione z CIT, obejmie to fundusze venture capital. Projekt ustawy wspierającej innowacje ułatwi także współpracę nauki z biznesem.