W lutym Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały, które ukształtują system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście w ciągu najbliższych czterech lat. Decyzje podjęte zostały na podstawie budowanego przez ponad dwa lata doświadczenia w tej kwestii. Zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak, podkreśla, że miasto chce by ewentualne zmiany firm wywozowych były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców. Dlatego też, przekazywanie sektorów w tym roku - jeśli zmienią się wykonawcy - będzie odbywać się stopniowo. Umowy będą wygasały w różnych terminach - dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada. Wszystko po to, żeby wprowadzanie nowych firm na ich sektory przebiegało płynnie.

Wiceprezydent miasta podkreśla, że celem zmian jest podniesienie jakości obsługi i świadczonych usług, wykonawca musi więc zagwarantować tzw. specjalne brygady awaryjne, które natychmiast reagować będą na sytuacje nieprzewidziane. Zaplanowano też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. W postępowaniu przetargowym większą liczbę punktów otrzymają firmy dysponujące pojazdami typu rotopress (czyli kompaktującymi odpady mokre), czy spełniającymi bardziej rygorystyczne, niż dotychczas kryteria emisji spalin.

Otwarcie ofert nastąpi do połowy maja br., a umowy mają zostać podpisane do końca maja.

www.gdansk.pl

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin dostępną w internetowej księgarni Profinfo>>>

imagesViewer