Według szacunków WWF Polska, tylko w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może zalegać nawet 800 ton sieci widm. Sieci te nadal łowią ryby. Jak pokazują badania naukowe, łowność pozostawionych w morzu sieci utrzymuje się w granicach od 6 do 20% ich roboczej zdolności połowowej. Ten niekontrolowany przyłów ryb oraz innych organizmów, w tym ptaków i ssaków morskich, może wpływać negatywnie na żyjące w morzu populacje oraz stabilność ekosystemu.

Wyławianie zostanie przeprowadzone w miejscach wytypowanych przez ekspertów, gdzie występują największe koncentracje zagubionych sieci. Po wyłowieniu zostaną poddane profesjonalnej utylizacji na lądzie.

W ramach projektu zostanie również wypracowany elektroniczny system znakowania sieci rybackich. Pozwoli to w przyszłości ustalać właściciela zagubionego bądź porzuconego sprzętu połowowego. W rezultacie doprowadzi do ograniczenia procederu wyrzucania starych sieci rybackich bezpośrednio do morza i pozwoli na ograniczenie ilości zalegających w morzu starych sieci. 

www.wwf.pl