Działania na rzecz ochrony Karkonoszy były jednym z tematów międzyrządowych konsultacji, które odbyły się 20 kwietnia w Pradze pod przewodnictwem premierów Polski i Czech.

Współpraca między parkami jest realizowana w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, udostępnienia parków do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także w zakresie administracji, zarządzania i finansów. W ostatnich sześciu latach parki zrealizowały wspólnie dziewięć projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

 

www.mos.gov.pl